Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Nemzetközi kitekintés – Lettország: Mi az akadálya, hogy munkahelyén energiát takarítson meg?

Meglátogattunk minden résztvev? önkormányzatot miel?tt elkezd?dött a verseny annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet és hasznos tudást adjunk át az EnergiaKözösségeknek a munkahelyi energiamegtakarítással kapcsolatban. A cél az volt, hogy olyan módszereket azonosítsanak be a résztvev?k, amelyekkel hatékonyan be lehet vonni a dolgozókat az energiamegtakarításba.

Ehhez el?ször is csoportosan kellett elgondolkodni azon, hogy az energiamegtakarításnak, illetve egyáltalán a dolgozók bevonásának milyen akadályai lehetnek. Miután a leltár elkészült, minden csoport továbbgondolta, hogy hogyan lehetne a felismert akadályokat leküzdeni. Ezekb?l a csoportok kiválasztották a három szerintük legjobb ötletet és el?adták a többieknek, amit újabb szavazás követett, így választva ki a mindenki által legjobbnak ítélt módszerek körét.

Photo LV 2 kicsi

Az alábbi listából kit?nik, hogy a technikai és pénzügyi akadályoknál is nagyobb arányban hoztak szóba a résztvev?k viselkedésb?l fakadó nehézségeket, ezen belül is különösen sokszor említették a feledékenységet és az érdektelenséget, mint jelent?s problémákat.

Viselkedéshez kapcsolható akadályok: feledékenység (8), motiváció (6), vonakodás és érdektelenség (5), id? hiánya (5), nem szeretnék fizetni érte (5), energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos információ hiánya (5), nem tudom, mennyi az épület fogyasztása és mik a f? fogyasztók (4), régi berögz?dések (3), túl sok munka (3)

Technikai jelleg? akadályok: a világításhoz nincsenek külön kapcsolók szobarészenként (5), nincs asztali lámpa (4), árnyékos a szoba (3), elavult berendezések (3), senki nem állította be a számítógépeken az energiatakarékossági lehet?ségeket (2), nehéz vagy lehetetlen elérni a csatlakozódugaszt (2)

Pénzügyi jelleg? akadályok: kiadásbeli megkötések, úgymint a legolcsóbb anyag/termék beszerzésének kötelezettsége (2)

Ezek alapján a következ? megoldási javaslatok születtek:

A szélesebb kör? információátadás érdekében szükséges lenne:

  • képes, könnyen érthet? és vicces emlékeztet?k kihelyezése az energiamegtakarításról;
  • a dolgozók tájékoztatása (e-mailen keresztül, találkozók keretében vagy plakátok kihelyezése által) arról, hogy mennyi energiát fogyaszt az épület és ez mennyibe kerül;
  • a dolgozók továbbképzése az irodai berendezések használati lehet?ségeir?l (energiatakarékossági/ECO üzemmód stb.).

              A dolgozók motiválásához szükséges lenne:

  • bels? vetélked?k szervezése, díjakkal (pl. bónusz, plusz egy szabadnap, közös kirándulás, kézzel készített ajándék);
  • kollégákkal közös rendezvény szervezése az energiamegtakarítással kapcsolatban (beleértve a csapatépít? tevékenységeket is);
  • önkormányzat vezet?jével találkozó, hét/hónap dolgozója cím adományozása;
  • legjobb gyakorlati példák bemutatása (többi önkormányzattal tapasztalatok megosztása látogatás vagy találkozó keretében).

Nos, Önt mi tartja vissza, hogy energiát takarítson meg, és mi ösztönözné, hogy megváltoztassa régi, berögzött szokásait a munkahelyén?

 

Írta: EKODOMA; Fordította: GreenDependent Intézet

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand