Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Miljöklok kampanj i även i Högsby

Ytterligare ett kontor är med i kampanjen; Emådalens landsbygdscentrum deltar i energisparkampanjen Miljökloka kontor. Under den årslånga kampanjen är målet att spara i snitt 15 % av deltagarnas energianvändning i de byggnader som ingår i kampanjen.Hogsby160502 2

”Nu har vi varit och träffat delar av personalen som jobbar på ”Emådalens Landsbygdscentrum” och diskuterat med dem vad de kan göra för att spara energi. Genom att stänga av datorer och annan elektrisk utrustning när verksamheten är stängd så kan de minska energianvändningen här." berättar Lena Eckerberg som tillsammans med kollegan Roger Gunnarsson introducerade personalen till Miljökloka-kontor-kampanjen. ”Dessutom pratar vi en hel del om belysning och vikten av att bara ha lyset tänt för närvarande. Man tjänar alltid på att släcka.”


Miljökloka kontor är en del av det internationella projektet “Save@work” och är finansierat inom ramen för EU-kommissionens Horizon 2020-program, och omfattar kontor och kommunhus i närmare 80 städer med över 9000 anställda. Under ett års tid kommer medarbetarna i de deltagande byggnaderna få stöttning, kunskap och pepp i att minska sin energianvändning, genom att ändra vanor, rutiner och beteenden, dvs små förändringar i den egna vardagen. Dessutom förväntas man se över och justera drift på värme, ventilation och kyla.


”Projektet har utformats för att upplevas positivt och givande och kommer att uppmuntra och engagera personalen att minska sin klimatpåverkan (och kostnader) genom att belysa hur och när man använder energi och därmed kunna identifiera hur man inte ska använda energi i onödan.” säger Lena Eckerberg på Energikontor Sydost, som är projektledare för Miljökloka kontor. ” I varje byggnad drivs kampanjen lokalt av ett energiteam som kommer att stötta, uppmuntra och informera sina kollegor om att göra de små förändringar som behövs, tex att bara ha tänt för närvarande, att se till att stänga av datorer och skrivare när ingen arbetar etc. Det här är små förändringar i vardagen som tillsammans påverkar energianvändningen när många medarbetare förändrar vanorna. ”


Förutom Emådalens landsbygdscentrum deltar Mörbylånga, Västervik, Nybro och Oskarshamn i kampanjen i Kalmar län. Även byggnader i Kronobergs och Blekinge län deltar i kampanjen.
Miljökloka kontor - Save@work är finansierat och stöttas av EU-kommissionens Horizon 2020 program. Deltagande länder är Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Storbritannien och Sverige.

Foto: Emma Bengtsson

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand