Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

180 byggnader i Europa deltar

Nio Europeiska partners kickade den 1 mars 2016 igång den ettåriga utmaningen av Save@Work – Miljökloka kontor, för offentliga kontorsbyggnader. Den allra första omgången pågår nu och mer än 180 byggnader deltar, vilket omfattar minst 9000 anställda som ska satsa på att spara energi, genom att försöka optimera sina rutiner och sin användning av sin elektroniska utrustning och genom att justera driften av byggnaderna.

Varje månad samlas energianvändningen in för de deltagande byggnaderna på en specialutformad web-baserad-plattform. Energidatan korrigeras för att minska påverkan av utetemperatur och väderomständigheter och sedan jämförs energianvändningen med en tidigare referensperiod för att kunna se om det skett någon minskning.

Förväntningarna är att de genomsnittliga besparingarna kommer landa runt 10-15%, och avsikten är att Save@Work - Miljökloka kontor ska visa att det går att energieffektivisera genom att mobilisera kraften, kunskapen och viljan hos människorna i byggnaderna.

Byggnaderna, eller rättare sagt människorna i byggnaderna som deltar, kan energieffektivisera inom två olika huvuddelar:

  • Drift och underhåll : justera och förbättra de tekniska systemen i byggnaderna.
  • Användning : mobilisera och involvera användarna i husen för energieffektiva rutiner.

Det här kommer att genomföras genom informationskampanjer genom affischering, intranät guider, workshops och genom att se över inställningar av temperaturer, apprater och utrustning.

Den tredje delen av tävlingen är att föreslå en handlingsplan som dels ska rulla under kampanjåret och dels ska leva kvar långt efter att kampanjen är avslutad.

Det franska kampanjsekretariatet berättar:

I Haute-Savoie, Frankrike lanserades kampanjstarten den 22 februari 2016 där ledningen av fastighetsavdelningen deltog tillsammans med representanter från flera andra byggander.

Energiteamen och personalen i de 20 byggnaderna som deltar har nu bjudits in att anmäla sig på den franska hemsidan och testa Gröna Klick för att förbättra sina vanor ur ett energibesparingsperspektiv och dessutom få energianvändningen beräknad. Den officiella starten av kampanjen var 1 mars, och en inledande workshops hölls den 18 mars för fyra energiteam. Nu väntar vi med spänning att få ta del av deras handlingsplaner !

Budskapet är : Allihop tillsammans – vi kan agera! Den franska kampanjeledningen Prioriterre kommer att erbjuda en serie av fyra workshops under kampanjåret, och datum kommer skickas ut till berörda via intranätet hos Conseil Departemental Haute-Savoie !

Här i Sverige å andra sidan: Det finns några startplatser kvar på det svenska startfältet och det går bra att ansluta sig till kampanjen april månad ut. Grundkriterierna för att få delta är:

  • offentlig byggnad där den huvudsakliga verksamheten är administration
  • mätbar energianvändning
  • dokumenterad energianvändning under minst ett av följande år: 2012, 2013, 2014 och 2015.

Tävlingen är främst reserverad för medlemmar i Energikontor Sydost AB. För mer information kontakta tävlingssekretariatet

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand