Miljökloka kontor i Europa

Print

I det internationella projektet Save@Work, dvs Miljökloka kontor har 9 organisationer i 9 EU-länder tagit fram en energisparkampanj för arbetsplatser. Kampanjen bygger på  beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. I broschyren samlas erfarenheterna från Miljökloka kontor och de vinnarna från varje land presenteras.

Läs om hela kampanjen från alla deltagande länderna (på engelska) >

miljokl EU