Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

"Bli ett Miljöklokt kontor" - erfarenheterna från Sverige

Under den årslånga kampanjperioden pågick Miljökloka kontor i 9 europeiska länder, med över 15000 anställda, i 1176 byggnader. Samtliga medlemmar hos Energikontor Sydost erbjöds att delta och slutligen deltog 16 offentliga kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län där energianvändningen minskades med 6% och kampanjen nådde över 1000 medarbetare. Motsvarande siffror på internationell nivå var 8% besparing och mer än 15000 medarbetare. Det hjälper om alla drar åt samma håll och försöker stoppa den onödiga energianvändningen – den som inte syns men tickar pengar och miljöbelastning. 

 Miljökloka kontor-initiativet fokuserar på värdet av beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. Det handlar om att samla personal och undervisa, inspirera, underlätta och uppmuntra dem hur man kan minska energianvändningen i byggnader genom att göra små förändringar i hur man använder energi på arbetsplatsen - det handlar inte om att investera i dyr teknik – det handlar oftast helt enkelt om att skapa medvetenhet, kunskap och att skaffa sig nya vanor. 

 Miljökloka kontor-konceptet är ett enkelt, inkluderande och roligt initiativ som uppmuntrar alla anställda att titta på hur de använder energi och som under den årslånga energibesparingskampanjens gång siktar mot att ändra deras beteende till att bli mer effektivt, nya goda vanor. Genom att fokusera på beteendeförändring siktar vi in oss på vardagligt, ofta rutinartat, beteende såsom att tända och släcka, ställa in temperaturen för uppvärmnings- och kylsystem samt hur kontorsutrustning används. Definitivt är det så att vi som anställda har en tendens att göra det som är enklast, så som det alltid har gjorts och som andra gör. Vi ifrågasätter oftast inte om något skulle kunna eller borde göras annorlunda. 

De deltagande kontoren försågs med informationsmaterial, bordsryttare, klistermärken, viss mätutrustning och chokladbelöningar. Efter introduktion och start av kampanjen började man titta på vad och hur man kunde minska sin energianvändning. De flesta förändringarna som identifierades och tilläts under tävlingsperioden är billiga och ofta helt gratis, men nya vanor måste förstås övas in innan de går på automatik. Beroende på utgångsläge så kan man minska sin energianvändning en hel del, 10 % är inte en orimlig siffra, genom att tänka om i sin vardag. Trixen som användes i byggnaderna var närvarostyrning på belysningen, skumtvål i tvålpumpen istället för vanlig tvål för att minska vattenåtgången vid handtvätt, energironder i byggnaderna för att kolla att allt var avstängt som skulle vara avstängt, förändringar i inställningar i datorer, belysningsinventering och naturligtvis uppföljning och återkoppling om hur medarbetarna gör.

 Totalt sett var den största behållningen hos deltagarna att man fått upp ögonen för hur små förändringar i vardagliga beteenden kan ge stor effekt. Helt plötsligt har sopsorteringar börjat funka, datorer stängs av när folk går hem och tomma rum är släckta rum. Det är ju precis så det ska vara!

Läs mera här "Bli ett Miljöklokt kontor" där erfarenheterna från Sverige är samlade> miljokl sv 

 

 

 

LäsLäs eMiljökloka kontor-initiativet fokuserar på värdet av beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. Det handlar om att samla personal och undervisa, inspirera, underlätta och uppmuntra dem hur man kan minska energianvändningen i byggnader genom att göra små förändringar i hur man använder energi på arbetsplatsen - det handlar inte om att investera i dyr teknik – det handlar oftast helt enkelt om att skapa medvetenhet, kunskap och att skaffa sig nya vanor.

 

Under den årslånga kampanjperioden pågick Miljökloka kontor i 9 europeiska länder, med över 15000 anställda, i 1176 byggnader. Samtliga medlemmar hos Energikontor Sydost erbjöds att delta och slutligen deltog 16 offentliga kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län där energianvändningen minskades med 6% och kampanjen nådde över 1000 medarbetare. Motsvarande siffror på internationell nivå var 8% besparing och mer än 15000 medarbetare. Det hjälper om alla drar åt samma håll och försöker stoppa den onödiga energianvändningen – den som inte syns men tickar pengar och miljöbelastning.

 

Miljökloka kontor-konceptet är ett enkelt, inkluderande och roligt initiativ som uppmuntrar alla anställda att titta på hur de använder energi och som under den årslånga energibesparingskampanjens gång siktar mot att ändra deras beteende till att bli mer effektivt, nya goda vanor. Genom att fokusera på beteendeförändring siktar vi in oss på vardagligt, ofta rutinartat, beteende såsom att tända och släcka, ställa in temperaturen för uppvärmnings- och kylsystem samt hur kontorsutrustning används. Definitivt är det så att vi som anställda har en tendens att göra det som är enklast, så som det alltid har gjorts och som andra gör. Vi ifrågasätter oftast inte om något skulle kunna eller borde göras annorlunda.

De deltagande kontoren försågs med informationsmaterial, bordsryttare, klistermärken, viss mätutrustning och chokladbelöningar. Efter introduktion och start av kampanjen började man titta på vad och hur man kunde minska sin energianvändning. De flesta förändringarna som identifierades och tilläts under tävlingsperioden är billiga och ofta helt gratis, men nya vanor måste förstås övas in innan de går på automatik. Beroende på utgångsläge så kan man minska sin energianvändning en hel del, 10 % är inte en orimlig siffra, genom att tänka om i sin vardag. Trixen som användes i byggnaderna var närvarostyrning på belysningen, skumtvål i tvålpumpen istället för vanlig tvål för att minska vattenåtgången vid handtvätt, energironder i byggnaderna för att kolla att allt var avstängt som skulle vara avstängt, förändringar i inställningar i datorer, belysningsinventering och naturligtvis uppföljning och återkoppling om hur medarbetarna gör.

Foto

Totalt sett var den största behållningen hos deltagarna att man fått upp ögonen för hur små förändringar i vardagliga beteenden kan ge stor effekt. Helt plötsligt har sopsorteringar börjat funka, datorer stängs av när folk går hem och tomma rum är släckta rum. Det är ju precis så det ska vara!

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand