Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Halvvägs i Ungern - utbyte av erfarenheter i Budapest

Photo HU blog 1 2
Vid halvtid i kampanjen inbjöds de ungerska energiteamen den 13 oktober till ett möte. Syftet var att inspirera och entusiasmera Miljökloka kontors-deltagarna efter sommaruppehållet nu när tävlingen rullat halva tiden.
Det gavs gott om utrymme att dela med sig av erfarenheterna, En energiteams-medlem från Tata, en kommun i Ungern, berättade att han hade varit tvungen att kämpa för vanor som att hålla fönstren stängda i korridorerna när värmen var på, att energiteamet i smyg satt flödesbegränsare vid kranarna för att minska varmvattenförbrukningen. De hade skaffat bättre skrivbordsbelysning, omorganiserat vid skrivare och kopiatorer för att bli bättre på pappersåtervinning. Dessutom hade de med omvänd logik gett presenter till de som ännu inte var så bra på att spara energi för att de skulle utveckla dåligt samvete och ansluta sig till sparinsatserna.
I en annan byggnad i Miskolc, som är en annan kommun i Ungern, la Energiteamet betoningen på den kreativa sidan av energibesparing. Varje månad har ett speciellt tema: de hade växtutbyte-tema under våren, de organiserade en energi- och klimat frågesport i juni och uppmanade till essäer, dikter, dekorationer och installationer i ämnet klimatförändringar och miljövänlig livsstil under juli och augusti. De har också en idélåda där kollegor kan lämna energispartips etc. Som pris i tävlingarna har de tagit fram muggar och kassar med Miljökloka-kontor-logga på dem, vissa saker har de fått i startkittet av kampanjen. De har fått mycket beröm internt för sitt arbete internt i huset med kampanjen där särskilt design och layout på materialet har tagits emot mycket väl.Photo HU blog 2 2

Efter dessa två presentationer vidtog en gruppdiskussion där deltagarna utbytte tankar om utmaningar och framgångar som de upplevt hittills i kampanjen. Flera deltagare berättade om att kampanj har stärkt arbetsgemenskapen på arbetsplatsen. De hade lärt känna sina kolleger bättre och haft många trevliga överraskningar för varandra. Dessutom påpekade många vikten av att kampanjen får stöd uppifrån ledningen och att det är avgörande för att man ska kunna införa nya energisparåtgärder. Dessutom menade man att små presenter då och då till kollegor kan vara mycket motiverande. 

Efter detta delade det ungerska kampanjsekretariatet GreenDependent ut presenter till de byggnader som lyckats bäst i antalet enkäter. Bland annat fick byggnader 70 inhemska ungerska fruktträd, som förutom att ge goda frukter i några års sikt och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, faktiskt bidrar till att kompensera för koldioxidutsläppen som trots allt uppstår i samband med kampanjen Miljökloka kontor. Vissa energiteam kommer att ge träden till de mest entusiastiska energisparare i sina byggnader, medan andra donerade dem till lokala skolträdgårdar. GreenDependent presenterade också de nationella och internationella resultat av kampanjundersökningar och de nationella energibesparingar hittills och talade om uppgifter i den andra halvan av Miljökloka kontor som förhoppningsvis kommer att gå vidare i samma goda stämning som den första halvan.Photo HU blog 3 2

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand