Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Nu är vi halvvägs!

”Miljökloka kontor – Stoppa onödan!” är en energisparkampanj som riktar in sig på offentlig sektor som drivs av Energikontor Sydost. Den har utvecklats för att du som anställd ska kunna vara del¬aktig på ett roligt sätt med att spara en¬ergi på jobbet. Genom att bygga upp en energisparkampanj som en tävling så får vi en extra sporre – och genom att tävla tillsammans stärks vi-känslan och kam¬ratskapet på jobbet. Dessutom, de som engagerar sig lite extra kan lägga till ener¬gikunskap i sin livskunskap och den extra kunskapen kan användas både på jobbet och hemma.

Men vad är det som pågår ute i byggaderna?

Jo, Miljökloka kontor handlar om att minska energianvändningen genom att justera ventilationen, skruva på värme-system och framförallt skapa nya goda vanor hos personalen som använder lo¬kalerna. Det handlar alltså om att släcka i tomma rum, stänga av datorer, skrivare, dra ur laddare som inte används.
Tillsammans hittar personalen de vanliga strömtjuvarna i vardagen och gör något åt dem. Vi jobbar med positiv uppmunt¬ran, vänliga påminnelser och lite choklad när det behövs extra puffar.

Skärmklipp

Jamen hur går det egentligen?

Ja, vi kan ju börja med att titta på delresultaten som gäller för perioden 1 mars – 30 oktober 2016. Det är alltså pro-centuell minskning av energianvändning jämfört med tidigare referensår. (Siffrorna avseende uppvärmning är normalårs¬korrigerade.)
Efter att ha brottats med lite inaktuella beräkningar har vi nu fått en deltagare i toppstriden. Det är Nova i Oskarshamn som seglade förbi Gula Villan i Mörbylånga och Markaryds kommunhus med en preliminär kumulativ energibesparing på 25 % minskad energianvändning, där den större delen är en minskning av elan¬vändningen.
De kan dock inte slappna av i sin tätposition för tätt efter nafsar Gula Villan i Mörbylånga och kommunhuset i Markaryd med  20%-iga besparingar.
Flera av de övriga byggnaderna ligger nära tätklungan och alla inblandade bör nu öka för att ha en chans in i sista halvan.

Kumulativ besparing (Mätvärden t.o.m.)

  1. Nova Oskarshamn -25% (2016-09-30)
  2. Gula Villan Mörbylånga -20% (2016-11-03)
  3. Kommunhuset Markaryd Pilen -20% (2016-10-30)
    Övriga tätt efter
    Medel -13%

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand