Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Skapelseberättelsen av ett energiteam

Skapelsen av ett energiteam och #Alloraspengo (“då stänger jag av”) projektet. 

Det är augusti 2015, en varm och hektisk sommareftermiddag och det kom ett mail från AESS som är den italienska organisatören av Miljökloka kontor. De bjuder in oss att delta i ett nytt energibesparingsprojekt. Idén kändes bra men det fanns lite tvivel: hur skulle vi kunna engagera kollegorna utan att irritera dem? Hur skulle vi kunna undvika ändlösa diskussioner som inte leder någonstans?

Vi valde därför att satsa krutet på energiteamet och vi påbörjade arbetet ute i korridorerna för det är där vi träffas mellan möten och uppdrag. Här riktade vi in oss på de kollegor som vi vet redan är medvetna om energibesparingar och frågade om de ville vara med i vårt energiteam. Därmed var vårt egna energiteam skapat. Tillsammans pratade vi om vad vi skulle göra och vi hade riktigt roligt! Redan från start bestämde vi att varje energiteam-medlem ska bara göra det hon eller han är bra på:Italy Blog Sep

  • Marco – drift- och fastighetshetsavdelningen. Han svarar på tekniska frågor;
  • Mauro - drift- och fastighetshetsavdelningen. – Han får spela ”the bad guy” med de kollegor som inte genomför energisparåtgärder (och det gör han även i vanliga fall);
  • Monia – kommunikationsavdelningen – hon ordnar utskick och utåtriktade aktiviteter;
  • Annarosa - utbildningsavdelningen – är vår kontakt med skolor;
  • Annamaria - personalavdelningen – hons stöttar alla med positive energi och påhittiga idéer;
  • Marialuisa (jag) - miljöavdelningen – Jag kommer fråga kollegorna efter smarta energisparidéer hela tiden.

Och slutligen ...

  • "Jokern" – beroende på vilka nya idéer som vi kommer på, så kommer vi kontakta en “expert”-kollega som kanske vet mer än oss i den aktuella frågan och gärna vill stötta oss när vi ber om hjälp-

Den här lite ovanliga gruppsammansättningen tyckte att det ska bli roligt att få göra något som ligger utanför våra ordinarie uppdrag och ansvarsområde.

Det var så vi påbörjade vårt arbete och till exempel tack vare vår “Joker” startade vi "#Alloraspengo" (“Då stänger jag av”) ett crowdfunding-projekt som syftar till att övertyga gymnasieungdomar att designa och utveckla IT-applikationer och små verktyg som hjälper till att följa upp energianvändningen (www.alloraspengo.it).

En liten glimt på hur projektet uppfattas hos oss: 

Juni 2016 får vi ett plötsligt strömavbrott några minuter. En anställd säger: ”Det där måste ha varit Marialuisa som fastän hon är på semester så visste hon att vi hade lyset på!”
Bloggartikel från Marialuisa Campani (Maranello, Italien)

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand