Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Varför sparar du inte energi på jobbet?

Ekodom bild

Varför sparar du inte energi på jobbet? Energiteamen i Lettland har listat de orsaker de tror är är de största hindren. Som du ser är det inga finansiella eller tekniska hinder som lyfts fram först utan framför allt vanor och beteenden.

BETEENDE

Glömska (8)

Motivation (6)

Ovillighet och likgiltighet (5)

Tidsbrist (5) 

Jag betalar inte för det (5) 

Gamla vanor (3)

Arbetsbelastning (3) 

För lite information om energismart beteende (5) 
Vet inte energianvändningen i byggnaden och var den används (4)

TEKNIK

Gammal utrustning (3)

Ingen har satt energibesparingsläge på datorerna (2)

Det är svårt eller omöjligt att nå kontakten (2) 

Ingen strömbrytare för olika delar av rumsbelysningen (5)

Jag har ingen bordslampa (4)

Skuggiga fönster utan där solljus inte når (3)

EKONOMI Restriktioner avseende inköp, t.ex. att man alltid ska köpa billigaste materialet/produkten (2)

Den lettiske kampanjledaren berättar:

Vi besökte alla deltagande kommuner innan tävlingen Miljökloka kontor startade för att öka medvetenheten och kunskapen om energibesparingar hos Energiteamets medlemmar. En uppgift var att i grupp arbeta fram en metod som skulle kunna användas i byggnaden för att engagera de anställda i energisparåtgärder.  Först fick alla deltagarna skriva ner de hinder de ansåg fanns för elenergi-besparing i byggnaden.
Nästa steg var att sortera upp dessa och sedan diskutera idéer om hur man skulle komma runt hindren. Idéerna samlades ihop och prioriterade dem och sedan fick delar av Energiteamet presentera de tre bästa idéerna för resten av gruppen, för att testa koncepten. På så sätt kunde Energiteamet tillsammans enas om vilka idéer de trodde skulle fungera bäst och hur man skulle kunna genomföra det lokalt i byggnaden.

Ekodom bild 2

Här är några förslag på hur man kan komma förbi hindren och stötta de asntällda att bli energiklokare på jobbet. Man kan: 

  • Sätta upp påminnelser om energibesparingsåtgärder som är synliga, lätta att förstå och känns trevliga
  • Informera de anställda om hur mycket energi byggnaden använder och vad det kostar (genom e-post, möten, affischering etc.)
  • Instruera de anställda hur kontorsutrustning fungerar (energibesparingsläge, eco-funktion etc.)


För att motivera de anställda är det nödvändigt att:

  • Ordna interna tävlingar med priser (bonusar, extra semesterdagar, gemensamma utflykter)
  • Ordna gemensamma arrangemang tillsammans med kollegorna med specifika energibesparingsteman;
  • Ordna möte med högsta ledningen i kommunen som uttrycker sig positivt om tävlingen och utfäster belöningar t.ex. månadens/veckans medarbetare;
  • Följa upp andra goda exempel – utbyta erfarenhet med andra kommuner, besök, möten.

Så: vad är det som hindrar DIG att spara energi och vad skulle få dig att ändra gamla vanor? 

/Liga Zogla, EKODOMA. kampanjledare Lettland

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand