Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Miljökloka kontor är en årslång energispartävling för offentliga verksamheter och deras anställda från mars 2016 till februari 2017. Inför och under tävlingen försågs kontaktpersonerna på respektiva arbetsplats med en handbok med tips och råd om hur de kunde gå tillväga.

 

Läs handboken du med! >>

Save@work var ett europeiskt projekt skapat för att bidra till att genomföra energibesparingar i offentliga byggnader och stötta de offentliganställda att förändra sitt vardagliga energikonsumtionsmönster och få nya vanor och rutiner. I nio länder engagerade save@work mer än 17 000 anställda I 176 byggnader i ett beteendeförändringsprogram under ett år. Med stöd från experter i varje land, skapades lokala energiteam I varje offentlig byggnad. Dessa energiteam var sedan ansvariga för att planera, genomföra och delvis utvärdera energibesparingskampanjen i sin egna byggnad med stöd från den regionala save@work partners, i Sverige Energikontor Sydost.(c) Arbeid Milieu

Save@works utvärderingsrapport har tagits fram av tre huvudsakliga skäl:

1. för att presentera den metod som använts och vilka resultat som uppnåtts I de nio europeiska länderna.

2. för att beskriva hur utvärderingsprocessen utvecklats och använts i projektet och för att sprida erfarenheterna.

3. för att föreslå en förbättrad projektmetod inklusive tips och rekommendationer för andra som vill genomföra liknande satsningar i framtiden.

Innehållet i denna rapport är alltså avsedd för en ganska bred publik: genomförare av projekt som avser att skapa och/eller upprätthålla beteendeförändringsinitiativ i offentliga lokaler (såväl som andra kontor eller hushåll), beslutsfattare, projektfinansierare och forskare som arbetar inom området. Här ger vi en kort sammanfattning av den längre save@work utvärderingsrapport.

Save@work-projektet var uppbyggt runt en vetenskapsbaserad metodologi som baserade sig på teorier runt interpersonellt beteende och kombinerade både uppifrån och ner-perspektiv med nerifrån och upp-perspektiv. I det senare fallet var – å ena sidan – offentlig sektor inbjudna att vara aktiva deltagare i programmet för att på så sätt försäkra att anställda på alla nivåer skulle stöttas i att engagera sig i save@work aktiviteterna. Å andra sidan skapades Energiteam, sammansatta av fastighetsansvariga och intresserade anställda på ofta på frivillig basis, i varje byggnad. Projektet byggdes avsiktligt upp av mindre grupper som stödjare och genomförare av aktiviteterna lokalt. Dessa jobbade för beteendeförändringar och använde en mängd motiveringsmetoder, med andra ord verktyg och material samtidigt som de kunde tillgodose behoven hos olika personlighetstyper.

Majoriteten (73%) av de deltagande byggnaderna minskade energianvändningen under projektet: i genomsnitt sparades 8% av energianvändningen. Totalt minskade primärenergianvändningen med 6.5 GWh hos de 9 deltagande länderna vilket motsvarar 1 783 ton CO2-utsläpp. Förutom att resultaten i energibesparingar och att koldioxidutsläppen minskar är det viktigt att notera projektets roll och betydelse för att öka medvetenheten hos medarbetarna och för att skapa nya energieffektiva beteenden och metoder som kan utgöra grund för framtida hållbara utvecklingsaktiviteter inom energiområdet. Save@work bidrog till högre kunskap och högre medvetenhet såväl som en bättre sammanhållning på arbetsplatserna som är redo att fokusera på att göra ännu mer energibesparingar - ett resultat som är lika viktigt som de uppnådda besparingarna.

Läs kortversionen av rapporten här (engelska) >

Läs hela rapporten här (engelska) >

(Bild: (c) Arbeid Milieu )

Under den årslånga kampanjperioden pågick Miljökloka kontor i 9 europeiska länder, med över 15000 anställda, i 1176 byggnader. Samtliga medlemmar hos Energikontor Sydost erbjöds att delta och slutligen deltog 16 offentliga kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län där energianvändningen minskades med 6% och kampanjen nådde över 1000 medarbetare. Motsvarande siffror på internationell nivå var 8% besparing och mer än 15000 medarbetare. Det hjälper om alla drar åt samma håll och försöker stoppa den onödiga energianvändningen – den som inte syns men tickar pengar och miljöbelastning. 

 Miljökloka kontor-initiativet fokuserar på värdet av beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. Det handlar om att samla personal och undervisa, inspirera, underlätta och uppmuntra dem hur man kan minska energianvändningen i byggnader genom att göra små förändringar i hur man använder energi på arbetsplatsen - det handlar inte om att investera i dyr teknik – det handlar oftast helt enkelt om att skapa medvetenhet, kunskap och att skaffa sig nya vanor. 

 Miljökloka kontor-konceptet är ett enkelt, inkluderande och roligt initiativ som uppmuntrar alla anställda att titta på hur de använder energi och som under den årslånga energibesparingskampanjens gång siktar mot att ändra deras beteende till att bli mer effektivt, nya goda vanor. Genom att fokusera på beteendeförändring siktar vi in oss på vardagligt, ofta rutinartat, beteende såsom att tända och släcka, ställa in temperaturen för uppvärmnings- och kylsystem samt hur kontorsutrustning används. Definitivt är det så att vi som anställda har en tendens att göra det som är enklast, så som det alltid har gjorts och som andra gör. Vi ifrågasätter oftast inte om något skulle kunna eller borde göras annorlunda. 

De deltagande kontoren försågs med informationsmaterial, bordsryttare, klistermärken, viss mätutrustning och chokladbelöningar. Efter introduktion och start av kampanjen började man titta på vad och hur man kunde minska sin energianvändning. De flesta förändringarna som identifierades och tilläts under tävlingsperioden är billiga och ofta helt gratis, men nya vanor måste förstås övas in innan de går på automatik. Beroende på utgångsläge så kan man minska sin energianvändning en hel del, 10 % är inte en orimlig siffra, genom att tänka om i sin vardag. Trixen som användes i byggnaderna var närvarostyrning på belysningen, skumtvål i tvålpumpen istället för vanlig tvål för att minska vattenåtgången vid handtvätt, energironder i byggnaderna för att kolla att allt var avstängt som skulle vara avstängt, förändringar i inställningar i datorer, belysningsinventering och naturligtvis uppföljning och återkoppling om hur medarbetarna gör.

 Totalt sett var den största behållningen hos deltagarna att man fått upp ögonen för hur små förändringar i vardagliga beteenden kan ge stor effekt. Helt plötsligt har sopsorteringar börjat funka, datorer stängs av när folk går hem och tomma rum är släckta rum. Det är ju precis så det ska vara!

Läs mera här "Bli ett Miljöklokt kontor" där erfarenheterna från Sverige är samlade> miljokl sv 

 

 

 

LäsLäs eMiljökloka kontor-initiativet fokuserar på värdet av beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. Det handlar om att samla personal och undervisa, inspirera, underlätta och uppmuntra dem hur man kan minska energianvändningen i byggnader genom att göra små förändringar i hur man använder energi på arbetsplatsen - det handlar inte om att investera i dyr teknik – det handlar oftast helt enkelt om att skapa medvetenhet, kunskap och att skaffa sig nya vanor.

 

Under den årslånga kampanjperioden pågick Miljökloka kontor i 9 europeiska länder, med över 15000 anställda, i 1176 byggnader. Samtliga medlemmar hos Energikontor Sydost erbjöds att delta och slutligen deltog 16 offentliga kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län där energianvändningen minskades med 6% och kampanjen nådde över 1000 medarbetare. Motsvarande siffror på internationell nivå var 8% besparing och mer än 15000 medarbetare. Det hjälper om alla drar åt samma håll och försöker stoppa den onödiga energianvändningen – den som inte syns men tickar pengar och miljöbelastning.

 

Miljökloka kontor-konceptet är ett enkelt, inkluderande och roligt initiativ som uppmuntrar alla anställda att titta på hur de använder energi och som under den årslånga energibesparingskampanjens gång siktar mot att ändra deras beteende till att bli mer effektivt, nya goda vanor. Genom att fokusera på beteendeförändring siktar vi in oss på vardagligt, ofta rutinartat, beteende såsom att tända och släcka, ställa in temperaturen för uppvärmnings- och kylsystem samt hur kontorsutrustning används. Definitivt är det så att vi som anställda har en tendens att göra det som är enklast, så som det alltid har gjorts och som andra gör. Vi ifrågasätter oftast inte om något skulle kunna eller borde göras annorlunda.

De deltagande kontoren försågs med informationsmaterial, bordsryttare, klistermärken, viss mätutrustning och chokladbelöningar. Efter introduktion och start av kampanjen började man titta på vad och hur man kunde minska sin energianvändning. De flesta förändringarna som identifierades och tilläts under tävlingsperioden är billiga och ofta helt gratis, men nya vanor måste förstås övas in innan de går på automatik. Beroende på utgångsläge så kan man minska sin energianvändning en hel del, 10 % är inte en orimlig siffra, genom att tänka om i sin vardag. Trixen som användes i byggnaderna var närvarostyrning på belysningen, skumtvål i tvålpumpen istället för vanlig tvål för att minska vattenåtgången vid handtvätt, energironder i byggnaderna för att kolla att allt var avstängt som skulle vara avstängt, förändringar i inställningar i datorer, belysningsinventering och naturligtvis uppföljning och återkoppling om hur medarbetarna gör.

Foto

Totalt sett var den största behållningen hos deltagarna att man fått upp ögonen för hur små förändringar i vardagliga beteenden kan ge stor effekt. Helt plötsligt har sopsorteringar börjat funka, datorer stängs av när folk går hem och tomma rum är släckta rum. Det är ju precis så det ska vara!

I konkurrens med ett tiotal europeiska finalister i energispartävlingen Miljökloka kontor (Save@Work) slutade Markaryds kommun på andra plats med en imponerande total energibesparing på 20 %. Genom enkla förändringar i vardagsrutinerna på kontoret samt att skruva lite på inställningarna för värme och ventilation tog Markaryds kommunhus först hem hela den svenska tävlingen i konkurrens med ett 15-tal offentliga kontorsbyggnader i sydost och fick sedan representera Sverige vid prisceremonin i Bryssel.

 

”Det här känns jättebra. Det är riktigt roligt att vi kom på andra plats” säger en glad Asim Serdarevic, byggnadsförvaltare på Markaryds kommun. ”Vi sparade mer än väntat”, inflikar Hanna Stigmar, miljösamordnare. ”Först var medarbetarna lite tveksamma, men genom olika aktiviteter kom alla snart med på tåget.

I ett års tid har 178 offentliga kontorsbyggnader i Europa deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar arbetat för att minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Under den högtidliga prisutdelningen på Sveriges ständiga representation i Bryssel tilldelades Markaryds kommun andra pris, tätt efter vinnaren Zemst, Belgien. Vincent Berutto från EU-kommissionen delade ut diplom till de tre som sparat mest energi under kampanjen.

 

”Projektet Miljökloka kontor är intressant för att det visar att det går att energieffektivisera med enkla medel som inte kostar så mycket.” säger Truls Borgström, energiråd på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, i sitt välkomsttal.

En nyckelfaktor för framgången för Markaryds kommun var att den högsta ledningen aktivt stöttade insatserna. Energiteamet entusiasmerade sina kollegor och höll ångan uppe under hela året som tävlingen pågick, bland annat på de månatliga frukostmötena på kontoret. Alla på kontoret deltog med liv och lust.

Elförbrukningen minskade med 17 % bara genom att medarbetarna stängde av sina datorer helt när de inte användes och att alla hjälptes åt att släcka i tomma rum. Efter en mätning av lumen togs onödiga lampor bort och rörelsesensorer för belysning installerades i Markaryds kommunhus. Genom att optimera uppvärmningen samt att täta vid fönster och dörrar drog de ner värmeförbrukningen med hela 23 %.

Nästa steg för Markaryds kommun är en större energiupprustning, och med resultaten från Miljökloka kontor i ryggen är Asim och kompani väldigt taggade på att fortsätta arbetet.

”Vi kommer fortsätta att hålla träffar och prata om energieffektivisering, men också byta ut fönster och sätta upp solceller” säger Asim och Hanna på Markaryds kommun. 

”Bara att börja mäta energidata och uppmuntra energismart beteende, ger oftast en direkt besparing på 10 %” säger Lena Eckerberg, Energikontor Sydost. Av de 178 byggnaderna runt om i Europa som deltog i tävlingen Miljökloka kontor, sparade 73 % av dem energi, en sammanlagd energibesparing på 10 %.

För mer information, kontakta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              

Tel: 0734-40 82 75

Page 1 of 6

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand